Privaatsustingimused

Vificom OÜ privaatsuspõhimõtted veebilehel filmilaenutus.delfi.ee

1. Üldsätted 

1.1 Selleks, et pakkuda teile Vificomi poolt teenuseid (vastavalt kasutustingimustele), ning selleks, et teha teile ettevõtte Vificom OÜ või selle äripartnerite toodete ja teenuste osas individuaalseid pakkumisi, võib Vificom OÜ vajada teie isikuandmeid või neid teilt paluda. Vificom OÜ kogub isikuandmeid, mis on seotud teenuste ja Vificomi tarkvara kasutamisega ning teie tegevustega veebisaidil filmilaenutus.delfi.ee (veebsait), ka automaatselt. 

1.2 Tellides meie teenuse annate ettevõttele Vificom OÜ loa koguda ja analüüsida teie isikuandmeid vastavalt käesolevatele privaatsuspõhimõtetele. Ühtlasi annate ettevõttele Vificom OÜ ka loa koguda ning analüüsida automaatselt andmeid, mis on seotud teenuste ja Vificom OÜ tarkvara kasutamisega ning teie tegevustega Vificom OÜ veebisaidil. Lisaks nõustute sellega, et ettevõte Vificom OÜvõib ühendada kogutud isikuandmeid muu kogutud informatsiooniga. 

2. Isikuandmed

2.1 Ettevõte Vificom OÜ võib paluda teil esitada isikuandmeid, nt teie nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, arveldusarve number ja muud maksete sooritamiseks olulised andmed, vanus ja sünniaeg, sugu ja elukoht. 

2.2 Kui kasutate teenuseid või Vificom OÜ tarkvara või veebisaiti, kogub ja analüüsib ettevõte Vificom OÜ automaatselt teavet vastava kasutamise kohta. Selliste andmete hulka kuuluvad kasutamise kuupäev ja aeg; teie tehtud otsingud; teie IP-aadress; teave teie võrgu ja arvuti töö kohta; teave selle kohta, millist sisu te läbi teenuse või Vificom OÜ kasutate; teave teie poolt kasutatava veebibrauseri tüübi kohta; kasutatav keel; teave teie operatsioonisüsteemi kohta; ning teave selle kohta, millist Vificom OÜ tarkvaraversiooni te kasutate.

3. Kuidas võidakse teavet kasutada

3.1 Nõustute, et ettevõte Vificom OÜ võib kasutada teie kohta kogutud isikuandmeid eesmärgiga:

(a) teha teile üldiseid (või individuaalseid) Vificom OÜ tarkvara, teenuste või veebisaidiga seotud pakkumisi, samuti pakkuda teile aeg-ajalt ettevõtte Vificom OÜ või meie äripartnerite poolt tulevikus pakutavaid tooteid ja teenuseid;

(b) pakkuda teile teie poolt ettevõttelt Vificom OÜ tellitud tooteid ja teenuseid;

(c) muuta Vificom OÜ tarkvara, pakutavaid teenuseid ja veebisaiti tõhusamaks ja personaalsemaks ning töötada välja uusi tooteid ja teenuseid; 

(d) võtta teiega ühendust teie paremaks teenindamiseks;

(e) kaitsta Vificom OÜ tarkvara, pakutava teenuse ja veebisaidi ning Vificom OÜ tulevikus pakutavate toodete ja teenuste autoriõigusega kaitstud sisu;

(f) tagada Vificom OÜ tarkvara, pakutavate teenuste või veebisaidi ning Vificom OÜ tulevikus pakutavate toodete ja teenuste töö ning haldus;

(g) kindlustada, et järgite käesolevaid privaatsuspõhimõtteid, kasutustingimusi ja litsentsilepingut.

Lisaks sellele on ettevõttel Vificom OÜ õigus kasutada teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgi, sh vastavate e-kirjade saatmine teie aadressil. 

5. Isikuandmete eksport 

5.1 Nõustute sellega, et ettevõte Vificom OÜ võib edastada teie isikuandmeid teistesse riikidesse, sh Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvatesse riikidesse, vastavalt käesolevates põhimõtetes nimetatud eesmärkidele. 

6. Andmekaitse 

6.1 Ettevõte Vificom OÜ võtab tarvitusele mõistlikud meetmed, kaitsmaks teie isikuandmeid nende ülekandmisel teie arvutist ettevõttele Vificom OÜ ning kaitsmaks andmeid kao, väärkasutamise, lubamatu juurdepääsu, avaldamise, muutmise või hävitamise eest. Siiski peaksite alati meeles pidama, et ükski internetiülekanne ei ole kunagi 100% ohutu või veatu. Riskide vähendamiseks on teie vastutus kaitsta käesoleval veebilehel kasutatavaid salasõnu, ID-koode või muud juurdepääsuteavet. 

7. Registreeritud isiku õigused 

7.1 Ettevõte Vificom OÜ võtab kasutusele mõistlikke tegevusi teie isikuandmete uuendamiseks ja parandamiseks. Oma isikuandmeid, mida ettevõtte Vificom OÜ teie kohta omab, saate uuendada, saates e-kirja aadressil info@filmilaenutus.ee Teil on õigus näha teie kohta käivaid isikuandmeid, mida ettevõte Vificom OÜ omab, ja esitada nende kohta pretensioone, saates e-kirja aadressil info@filmilaenutus.ee. Vastava kirjaliku avalduse esitamisel võite keelata oma isikuandmete kasutamise otseturunduse eesmärgil.